Przejdź do treści
Facebook Instagram

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Burmistrz Jarosław Perzyński wraz  ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim, Dariuszem Malanowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca oraz Zbigniewem Długokęckim Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca, oddali hołd w miejscach pamięci na terenie Naszego Miasta, poświęconym Żołnierzom Wyklętym.
Pamiętamy o tych, którzy po 1945 roku nie złożyli broni.
Cześć i Chwała Bohaterom!

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.