Przejdź do treści
Facebook Instagram

Spotkanie Noworoczne Samorządu Miejskiego

Sierpecki Uniwersytet Smaku – uczelnia inna niż wszystkie!

Takie motto przyświecało, w miniony piątek, corocznemu Spotkaniu Noworocznemu. W akademickim stylu podsumowaliśmy pracę Burmistrza i Rady Miejskiej Sierpca.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie Jacek Ozdoba i Adam Krzemiński, ministrowie: Marta Cienkowska i Konrad Wojnarowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, samorządowcy z zaprzyjaźnionych miast i powiatów, przedstawiciele władzy sądowniczej, sierpeccy radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, urzędów, instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, klubów sportowych, spółek i sierpeccy przedsiębiorcy oraz zasłużeni dla miasta Sierpca.

Na rozpoczęcie uroczystości, Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku odśpiewali pieśń akademicką „Gaudeamus Igitur”.
Wystąpienie Burmistrza poprzedził wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Jakubiaka z Politechniki Warszawskiej.
Następnie przedstawiłem sytuację finansową Naszej uczelni – Miasta, po czym uhonorowałem najlepszych studentów nagrodami.
W tym roku Perzyki zostały przyznane za doskonale zdany egzamin dyplomowy z 5 lat studiów współpracy z Miastem.
 •  Studium nad historią Sierpca– laureaci: Rada Miejska Sierpca.
 •  Prawa pracy i stosunki pracownicze (wykłady i ćwiczenia)– laureaci: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
 •  Kierowanie procesem inwestycyjnym – laureaci: Grzegorz Gańko – Prezes Zarządu OSM Sierpc.
 •  Rekreacja i animacja czasu wolnego – laureaci: Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki , Marta Klemarczyk z OSM Sierpc, Radosława Milewski – Carlsberg Polska oraz Marzanna Łabędzka – Inspektor Biura Promocji i Marketingu.
 •  Ustrój i zadania samorządu terytorialnego – laureaci: Młodzieżowa Rada Miejska Sierpca.
 •  Instalacje budowlane, technologia i organizacja budowy – laureaci: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mariusz Frankowski – Wojewoda Mazowiecki, Jacek Ozdoba – Poseł na Sejm RP, Łukasz Wodowski – Główny Specjalista w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrzny.
 •  PRIMUS INTER PARES – „Pierwszy wśród wszystkich” – laureaci: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Po prezentacji nastąpił proces immatrykulacji, czyli przyjęcie nowych studentów do spółczesności akademickiej.

Nowe indeksy otrzymali:
 • Marta Cienkowska – Wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Jacek Ozdoba – Poseł na Sejm RP,
 • Adam Krzemiński – Poseł na Sejm RP,
 • Mariusz Frankowski – Wojewoda Mazowiecki ,
 • Mariusz Feltynowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Konrad Wojnarowski – Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Mamy nadzieję, że nowi studenci wypełnią indeksy, co do ostatniej rubryki.
W przerwach miedzy oficjalnymi wystąpieniami, czas umilali Naszym gościom występami:
Para Róża Kluga i Paweł Kaliński Wicemistrzowie Polski Par Dziecięcych Lokalnego Klubu Sportowego ArtDance, Igor Kalinowski z akompaniamentem oraz Kinga Rutkowska.
Na sztalugach widniały plakaty i hasła, które przybliżały zaproszonych gości w tematykę studiów.

Najnowsze wiadomości