Przejdź do treści
Facebook Instagram

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego pn. „Bądź wolnym człowiekiem – życie bez nałogów jest szczęśliwe”

INFORMACJA

Dnia 31 października 2023 roku Stowarzyszenie „W TROSCE O RODZINĘ” na Wzgórzu Loret w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu, ul. Wojska Polskiego 28A w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Bądź wolnym człowiekiem – życie bez nałogów jest szczęśliwe” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Uznając celowość realizacji w/w zadania podaję się ofertę do wiadomości publicznej. Z treścią oferty można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych, pokój 29 w godz. 7:30-15:30. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Sierpcu pod adresem: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11 a lub e-mailem: na adres: k.szpakowska@um.sierpc.pl do dnia 10 listopada 2023 roku.

Lidia Rymer
/-/
Z up. Burmistrza Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych

Najnowsze wiadomości