Przejdź do treści
Facebook Instagram

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej

W ramach wiosennych przeglądów inwestycji na terenie Miasta, Burmistrz wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej Sierpca, sprawdzili postęp prac budowy bloku komunalnego przy ulicy Poziomkowej.

W ramach realizacji zadania wykonany został czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny (parter i 3 piętra) wraz z elementami zagospodarowania terenu tj. droga dojazdowa i miejsca parkingowe.
  • W budynku są dwie klatki z oddzielnymi wejściami. Łącznie powstało w nim już 16 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych.
  • Ostatni blok komunalny wybudowany został około 40 lat temu. ⚠
  • Wykonawcą inwestycji jest firma Sołdański Paweł Usługi Remontowo-Budowlane, inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.
  • Koszt robót budowlanych wyniesie 4 184 280,00 zł.
Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem pomocy finansowej ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dofinansowanie całości przedsięwzięcia wyniesie ok. 80 %.
Przewidywany termin oddania inwestycji to czerwiec 2024 r.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.