Przejdź do treści
Facebook Instagram

Aktualności

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.