Przejdź do treści
Facebook Instagram

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

Wypełniony formularz powinien zostać przekazany drogą elektroniczną (e-mail. k.szpakowska@um.sierpc.pl) lub tradycyjną (do skrzynki usytuowanej w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu). ,

Formularz uwag OPP 2024

Projekt „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zarządzenie Nr 211/WSK/2023 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Najnowsze wiadomości