Przejdź do treści
Facebook Instagram

Nowe funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym

Szanowni Państwo, Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o uruchomieniu nowych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym.

MANDATY I PUNKTY KARNE
Od października podatnicy na swoich kontach w e-US mają dostęp do usługi Mandaty w aplikacji mObywatel. Dzięki tej usłudze dowiemy się o dacie, miejscu wystawienia i wysokości mandatu oraz rodzaju wykroczenia. Jest dostępna z listy usług na ekranie głównym al również z usługi Punkty karne.

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW NA ZAKUP KASY FISKALNEJ
Kolejne pismo udostępnione w usłudze e-US to: Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.
Umożliwiono wypełnienie pisma/wniosku krok po kroku, wskazując obowiązkowe pola, dodanie wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z pismem, a w końcowej fazie jego złożenie i pobranie.
Usługa skierowana jest zarówno do użytkowników zalogowanych na koncie osoby fizycznej jaki i na koncie organizacji.

ZAŚWIADCZENIA – to już rok od wdrożenia
Przypominamy, że za pośrednictwem usługi e-US można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:

  • o niezaleganiu;
  • o dochodach, w tym: o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach społecznych, zdrowotnych;
  • certyfikat rezydencji podatkowej CFR – jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;
  • o prowadzonej działalności gospodarczej – jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;
  • o wysokości zaległości podatkowych Podatnika (na żądanie wnioskodawcy). Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebna jest zgoda tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego – jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;
  • dotyczącego uzyskania dochodów w Polsce w celu przedłożenia zaświadczenia w zagranicznym organie podatkowym – jako załącznik do pisma ogólnego w e-US.

Wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych usług za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.
e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.