Przejdź do treści
Facebook Instagram

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sierpca

Burmistrz Miasta Sierpca informuje o przystąpieniu Gminy Miasto Sierpc do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca. Treść obwieszczenia znajdziesz tutaj.

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.