Przejdź do treści
Facebook Instagram

I sesja Rady Miejskiej Sierpca IX kadencji

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Sierpca IX kadencji.

Obrady sesji rozpoczęła Radna Seniorka – Pani Radna Barbara Gil. Podczas sesji nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Radnymi VII kadencji zostali:

 • Justyna Babecka,
 • Artur Dariusz Balcerowski,
 • Przemysław Bukowski,
 • Zbigniew Długokęcki,
 • Joanna Frej,
 • Waldemar Frydrychowicz,
 • Barbara Gil,
 • Krzysztof Kacperski,
 • Dariusz Malanowski,
 • Michał Roznoch,
 • Krzysztof Rudowski,
 • Dariusz Sieciński,
 • Wojciech Andrzej Skorłutowski,
 • Krzysztof Skrzyński,
 • Joanna Marta Szewczykowska.

W trakcie obrad odbyło się głosowanie w związku z wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca został Dariusz Malanowski, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Rudowski oraz Wojciech Skorłutowski. Tego dnia ślubowanie złożył także Jarosław Marcin Perzyński – Burmistrz Sierpca, który odebrał także zaświadczenie o wyborze na Burmistrza.

Grupowe zdjęcie Radnych Rady Miejskiej Sierpca wraz Burmistrzem.

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.