Przejdź do treści
Facebook Instagram

Informacja o uproszczonej ofercie zadania publicznego – Stowarzyszenie Artystyczny Warsztat Kultury

Dnia 11 lipca 2023 roku Stowarzyszenie Artystyczny Warsztat Kultury z siedzibą w Płocku przy Alei Piłsudskiego 35/1 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, przemocy domowej i innymi deficytami” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Uznając celowość realizacji w/w zadania podaję się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Sierpcu pod adresem: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11 a lub e-mailem na adres: k.szpakowska@um.sierpc.pl

Z treścią oferty można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych, pokój 29 w godz. 7.30-15.30.

Lidia Rymer
/-/
Z up. Burmistrza Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.