Przejdź do treści
Facebook Instagram

Kto zostanie Sportowcem Roku 2023?

Wybór Najlepszego Sportowca Ziemi Sierpeckiej 2023. Organizatorem Plebiscytu jest Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca. Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz organizacje pozarządowe i kluby sportowe prowadzące działalność w zakresie sportu, obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu sierpeckiego.

Istotą konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę liderów w promowaniu sportu jako nośnika wartości oraz formy edukacji w środowiskach lokalnych. Idea konkursu opiera się na wskazywaniu i nagradzaniu przykładów zaangażowania konkretnych osób: sportowców, charyzmatycznych trenerów i animatorów sportu, organizatorów ciekawych przedsięwzięć.

Konkurs będzie realizowany w następujących kategoriach:

  • Młodzieżowa Drużyna Roku (od 16-go do 20-go roku życia)
  • Drużyna Senior
  • Sportowiec Sprawny Inaczej
  • Trener Roku
  • Działacz Sportowy Roku
  • Młodzieżowy Sportowiec Roku (od 6-go do 20-go roku życia) w kategoriach żeńskiej i męskiej: Najlepszy sportowiec szkół podstawowych (klasy 1 – 6 ), Najlepszy sportowiec szkół podstawowych (klasy 7 – 8 ), Najlepszy sportowiec szkół ponadpodstawowych (średnich)
  • Ambasador Sportu
  • Sportowiec Roku

O miano Sportowca Roku 2023 w wymienionych kategoriach mogą się ubiegać:

– czynni sportowcy działający w środowiskach lokalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– drużyny sportowe z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego –
– animatorzy sportu, działacze klubów i organizacji sportowych z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– uprawiający sport przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca.

Prawo do zgłaszania kandydatów do nominacji do tytułu Sportowca Roku 2023 mają Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego, szkoły podstawowe, średnie, organizacje pozarządowe i kluby sportowe obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu sierpeckiego oraz teren miasta Sierpca.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a 09- 200 Sierpc z dopiskiem: Konkurs na Sportowca Ziemi Sierpeckiej 2023 do dnia 12 marca 2024 roku.

Szczegółowe zasady Plebiscytu określa regulamin, który znajduje się pod linkiem: https://powiat.sierpc.pl/kto-zostanie-sportowcem-roku-2023/

Informacje o konkursie można uzyskać drogą e-mailową: a.turalska@powiat.sierpc.pl lub pod numerem tel. 24 275-91-04.

 

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.