Przejdź do treści
Facebook Instagram

Miasto Sierpc ogłasza nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.

Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 30 listopada 2023r. do dnia 21 grudnia 2023r. na terenie Gminy Miasta Sierpca.
Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście.
Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca, to prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.
Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Inicjatorzy projektów, które wpisane zostaną do Gminnego Programu Rewitalizacji, będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, a także innych programów, zgodnie z regulaminami konkursowymi. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.
Przedsięwzięcia mają być zlokalizowane na wyznaczonym w mieście obszarze do rewitalizacji. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji przedsięwzięcia mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki. (mapy obszarów poniżej)
Sposób zgłaszania projektów:
• w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc;
• w formie elektronicznej, korzystając z linku

Formularz w wersji papierowej można złożyć:
• osobiście w Wydziale Programowanie Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc;
• przesłać listem na adres: Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
W dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (sala konferencyjna, pokój nr 14, I piętro), odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat przedsięwzięć, jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.
W załączeniu:
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji;
MAPA UCHWAŁA_16.10.23 obszar zdegradowany i rewitalizacji;

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca:
Urząd Miejski w Sierpcu
Wydział Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Tel. (24) 275-86-59
e-mail: b.rurka@um.sierpc.pl, j.adamska@um.sierpc.pl

Najnowsze wiadomości