Przejdź do treści
Facebook Instagram

Młodzieżowa Rada Miejska Sierpca rozpoczyna swoją kadencję

10 maja 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca.

Celem powstania Młodzieżowej Rady jest upowszechnianie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży, współpraca z organami samorządu miejskiego, wspieranie aktywności młodych osób oraz zainteresowanie ich polityką na poziomie lokalnym.

Radnymi I kadencji Rady zostali:

 • Radna Amelia Babecka
 • Radna Blanka Kalinowska
 • Radna Julia Grzelecka
 • Radna Kornelia Sinkiewicz
 • Radna Martyna Obczyńska
 • Radna Natalia Łasińska
 • Radna Natalia Barańska
 • Radny Wiktor Kowalski
 • Radny Jakub Prątnicki
 • Radny Filip Prątnicki
 • Radny Bartosz Żółtowski
 • Radny Alan Olkowicz
 • Radny Antoni Szymański

Młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz wybrali spośród swoich członków Prezydium Rady, którymi zostali: Kornelia Sinkiewicz – Przewodnicząca, Wiktor Kowalski – Wiceprzewodniczący, Blanka Kalinowska – Wiceprzewodnicząca, a Julia Grzelecka – została Sekretarzem.

Grupowe zdjęcie Młodzieżowych Radnych wraz z Radnymi rady Miejskiej Sierpca, Burmistrzem i jego Zastępcą.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.