Przejdź do treści
Facebook Instagram

Nagrody Burmistrza dla uzdolnionych uczniów i akty nadania dla nauczycieli

29 sierpnia br. Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz radnymi Rady Miejskie Sierpca, nagrodzili 84 uczniów za osiągnięcie maksymalnego wyniku podczas tegorocznego egzaminu Ósmoklasisty oraz za działalność wolontariacką.

Na nagrody z budżetu miasta przeznaczono kwotę w wysokości ok. 46000 złotych.
Ponadto pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali laureaci dwóch ogłoszonych przez Burmistrza konkursów – XII Konkursu Plastycznego pn. „Tak wyobrażam sobie odnowiony Dworzec PKP” oraz XIV Konkursu Fotograficznego pn. „Sierpc miastem zmian”. Zarówno nagrodzeni, jak i ich rodzice nie kryli emocji. Podczas uroczystości wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 7 nauczycielkom, które pomyślnie zdały oświatowy egzamin. Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili: Izabela Malewska z SP Nr 2, Maja Wadowska z SP Nr 3 oraz Tomasz Maciejewski z I PSP.

Na zdjęciu grupa uczniów wyróżniona nagrodami Burmistrza.
Zdjęcie przedstawia 7 kobiet - nauczycielek, które otrzymały akt mianowania oraz dwóch mężczyzn-Burmistrza i jego Zastępcę.
????????

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.