Przejdź do treści
Facebook Instagram

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 21 stycznia 2022 roku w Płocku funkcjonuje Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego działalność sfinansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Prowadzenie Ośrodka powierzone zostało Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.

Ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu Ośrodków na terenie całej Polski. W ramach działalności Ośrodka, osoby, które są tam zatrudnione umożliwiają szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym i ich najbliższym oraz świadkom przestępstw. Pomoc polega m.in. na niwelowaniu skutków przemocy domowej, krzywdzenia dzieci, wyłudzeń wśród seniorów czy ofiar wypadków drogowych, ale także rozbojów i napadów. Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy też szerokie wsparcie materialne w celu niwelowania skutków tych przestępstw

Pracownicy Ośrodka przez 6 dni w tygodniu prowadzą dyżury, są to osoby pierwszego kontaktu, którzy poinformują potrzebujących pomocy o możliwościach i zakresie udzielenia tej pomocy.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
  i higieny,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym
  w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych
  z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Warunkiem uzyskania pomocy świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości jest uzyskanie przez osobę ubiegającą się o tę pomoc statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W związku z tym każdy, kto chce uzyskać pomoc, powinien przedstawić pracownikowi Ośrodka dokumenty świadczące o tym, że jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Warunek ten jest konieczny ze względu na fakt, udzielania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy publicznych i w związku
z tym wsparcie powinno trafiać wyłącznie do osób uprawnionych.

Dokumentami na podstawie  których osoby pierwszego kontaktu dokonają weryfikacji mogą być np.: dokumenty poświadczające zgłoszenie w organach ścigania zaistniałego przestępstwa, potwierdzenie wszczęcia postępowania w sprawie zaistniałego przestępstwa, dokumentacja medyczna potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku przestępstwa itp.

Osoby pierwszego kontaktu każdorazowo, w sposób indywidualny będą analizować wnioski o udzielenie pomocy. Współpracują oni bowiem z prawnikami, psychologami czy też z Policją.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, znajduje
się na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku tj. ul. Kilińskiego 12, budynek A, pok. 41, 42.

tel.:+ 48 24 366 41 28;  +48 24 366 41 29, kom. 603 853 503
adres e-mail: pomagamy@irsie.org.pl

Godziny pracy Ośrodka w Płocku:

 • Poniedziałek: 13.00 – 20.00
 • Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00
 • Sobota: 9.00 – 14.00

Poza Okręgowym Ośrodkiem Pomocy funkcjonują również –  współpracujące z Ośrodkiem Okręgowym, Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Lokalne Punkty funkcjonują w:

Ciechanowie – Fundacja Edukacyjno Sportowa „reGeneracja” ul. Krótka 11
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 9.00 – 14.00) tel. 603 853 503

Gostyninie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32
(godz. przyjęć: środa i czwartek 15:00 – 20:00) tel. 603 853 503

Mławie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 15.00 – 20.00) tel. 603 853 503

Płońsku – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku, Parafialny Dom Opieki przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego, Płońsk Ks. Romualda Jaworskiego 3
(godz. przyjęć: środa w godz. 8.00 – 13.00; czwartek w godz. 14.00 – 19.00)
tel. 603 853 503

Sierpcu – Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu ul. Wojska Polskiego 28A
(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 10.00 – 15.00) tel. 603 853 503

Sochaczewie – Urząd Gminy w Sochaczewie, ul. Warszawska 115
(godz. przyjęć: poniedziałek i piątek  w godz. 09.00 – 14.00)  tel. 603 853 503

Żyrardowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, 1 Maja 60
(godz. przyjęć: poniedziałek i czwartek 13:00 – 18:00) tel. 603 853 503

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.