Przejdź do treści
Facebook Instagram

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Ogłoszenie konkurs 2024 r.

Najnowsze wiadomości