Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ponad 14 mln złotych na modernizację sieci ciepłowniczej w Sierpcu!

28 października została podpisana umowa na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłownia Sierpc Sp z oo, na który pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 032 039,00 zł, w tym środki kwalifikowalne to: 14 671 339 zł. Dofinansowanie w wysokości 49,89% – 7 320 000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 7 351 339,00 zł.

W ramach projektu zostanie wykonane:

  • Instalacja pomp ciepła,
  • budowa dedykowanej dla pomp ciepła instalacji fotowoltaicznej,
  • budowa magazynu ciepła,
  • wymiana 6 odcinków kanałowej sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane wraz z system alarmowym informującym o awariach,
  • wymiana instalacji technologicznej pompowni sieciowej,
  • wymiana 20 istniejących węzłów cieplnych,
  • modernizacja instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów węglowych WR-10.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszeniu ulegną straty ciepła, zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, a część z tej energii zostanie wytworzona ze źródeł OZE. Zwiększeniu ulegnie udział ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania kotłów węglowych dzięki czemu zmniejszy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
Na zdjęciu widocznych jest czterech mężczyzn. W tle ścianka reklamowa oraz namiot miasta Sierpca.

Najnowsze wiadomości