Przejdź do treści
Facebook Instagram

Powołanie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

31 października 2023r., działając w imieniu Organizatora tj. samorządu miejskiego, Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotrem Nowakowskim dokonał wręczenia Jarosławowi Żmijewskiemu aktu powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

Burmistrz dokonując pozytywnej oceny działań Jarosława Żmijewskiego w kadencji 2019 – 2023, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, w oparciu o art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył mu kierowanie Centrum Kultury i Sztuki w okresie od 2 listopada 2023 do 1 listopada 2026.

Panu Dyrektorowi życzymy pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Jarosław Żmijewski oraz Burmistrz Jarosław Perzyński. W tle ścianka reklamowa.

Na zdjęciu od lewej Piotr Nowakowski Zastępca Burmistrza, Jarosław Żmijewski Dyrektor CKiSz, Jarosław Perzyński Burmistrz Sierpca oraz Marek Zdrojewski Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM. W tle ścianka reklamowa.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.