Przejdź do treści
Facebook Instagram

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc”.

Zadanie zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opis zadania: Zadanie polegało na przebudowie ul. Batalionów Chłopskich o łącznej długości 261,88 m. W ramach zadania zostanie wykonana:
• Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 5,0 m i długości 261,88 m;
• Budowa chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej;
• Budowa zatok postojowych z kostki betonowej z parkowaniem równoległym po prawej stronie w rejonie działki 301/4,
• Budowa zjazdów indywidulanych z kostki betonowej.
Projekt zakłada również wykonanie zjazdów indywidulanych do nieruchomości przyległych do drogi, a także zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez odprowadzone ich do projektowanych studzienek ściekowych z osadnikiem, a następnie przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego. Projektowany kanał zostanie włączony do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ul. Powstańców.

Dofinansowanie: 511 066,37 zł
Całkowita wartość: 1 101 104,22 zł

 

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”

Zadanie zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Opis zadania: Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni podatnej z betonu asfaltowego KR1 o szerokości jezdni 5,0 m dwupasmowej, dwukierunkowej klasy L o długości 734,84 mb., w tym: budowy chodników z kostki betonowej, wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego, wykonanie elementów uspokojenia ruchu (5 progów zwalniających płytowych z kostki betonowej), budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo o średnicy zewnętrznej 11,0 m. z wyspą środkową przejezdną o średnicy 6,0 m., oraz przebudowa odcinków dróg gminnych dojazdowych do przedmiotowego rodna tj.: ul. Władysława I Hermana o długości 82,00 m. oraz ul. Staszica o długości 130,60 m. Ponadto przebudowie uległo skrzyżowanie DW541 z ulicą Staszica poprzez likwidację istniejącego wlotu skrzyżowania ul. Mieszka I do DW nr 541. W ramach przebudowy ul. Mieszka I wybudowano również kanalizacje deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, wykonano również oświetlenie uliczne ronda na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, ul. Władysława I Hermana i ul. Staszica.

Dofinansowanie: 2 313 315,92 zł
Całkowita wartość: 3 304 737,03 zł

Najnowsze wiadomości