Przejdź do treści
Facebook Instagram

Seniorze, zgłoś się do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego

Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie się do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Wnioski można składać do 2 listopada.

Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego to organ, który ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. W jej skład wchodzą przedstawiciele seniorów i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku. Umożliwia ona osobom starszym wyrażanie swoich opinii, wniosków i sugestii. Jej celem jest zapewnienie wsparcia społecznego i walka z dyskryminacją ze względu na wiek.

Radni zajmują się rozwiązywaniem problemów, które dotyczą bezpośrednio osób starszych, np. opieki zdrowotnej, dostępności transportu, mieszkalnictwa, ochrony praw seniorów czy dostępu do edukacji i kultury.

Kto może się zgłaszać

Kandydat musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego, mieć doświadczenie w działalności na rzecz środowisk osób starszych, pracować społecznie na rzecz seniorów czy być członkiem organizacji działających na rzecz środowisk senioralnych. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić tylko jednego kandydata. W przypadku kandydata zgłaszającego się samodzielnie, musi on dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób, które ukończyły 60 lat.

Wnioski  można składać do 2 listopada br. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej mazovia.pl. Dodatkowych informacji udzielają też pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pod nr tel.: (22) 59 79 932, (22) 59 79 946, (22) 59 79 944.

Potrzebne formularze można pobrać ze strony: Nabór do mazowieckiej rady seniorów – Witryna Mazovia.pl.

Najnowsze wiadomości