Przejdź do treści
Facebook Instagram

Trwa remont sierpeckiej starówki

Trwa II etap modernizacji Starego Miasta polegający na zagospodarowaniu terenu przy Placu Chopina.

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość dofinansowania: 6 905 835,00 zł
Całkowita wartość zadania: 7 269 300,00 zł
Budowa na Placu Chopina.
Budowa na Placu Chopina.
Budowa na Placu Chopina.

Najnowsze wiadomości