Przejdź do treści
Facebook Instagram

Burmistrz

Burmistrz Miasta
Jarosław Perzyński

ul. Piastowska 11a , 09-200 Sierpc,
sekretariat – pokój nr 12 A
tel. (24) 275-86-86
fax: (24) 275-86-33
info@sierpc.pl

Jarosław Perzyński urodził się w 1979 r. w Sierpcu. Z wykształcenia magister inżynier ekonomii (Prywatna Szkoła Biznesu i Administracji). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu UE oraz na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania projektami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

Już jako student rozpoczął pracę zawodową w branży telekomunikacyjnej. Przez dziesięć lat realizował z sukcesem projekty dla największych firm w Polsce. W 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu E-Telbank Sp. z o.o., spółki stanowiącej część Grupy Exatel S.A./PGE S.A. Funkcję tą piastował do 2011 r.

W międzyczasie rozwijał swoje własne przedsięwzięcie stając się współwłaścicielem księgarni internetowej Drops.pl, a następnie właścicielem Wydawnictw Naukowo Technicznych Sp. z o.o. Jako przedstawiciel wiodącego wydawnictwa akademickiego na rynku polskiej książki został powołany w 2012 r. na stanowisko członka Rady Polskiej Izby Książki. Reprezentując powyższe stowarzyszenia referował na forum Komisji Europejskiej problemy z jakimi borykają się wydawnictwa na rynku książki.

W listopadzie 2014 r., w drugiej turze wyborów, został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

21 października 2018 r. w pierwszej turze został ponownie wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

Wolny czas spędza wspólnie z rodziną: żoną Elą oraz dziećmi: synem Kamilem i córką Basią. Jego pasją są podróże oraz sport, a przede wszystkim bieganie.

Do burmistrza należą sprawy:

 • budownictwa i architektury,
 • drogownictwa,
 • działalności gospodarczej,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • finansowe i egzekucji administracyjnej,
 • geodezji i kartografii,
 • gospodarki mieniem komunalnym,
 • inwestycji miejskich,
 • planowania przestrzennego,
 • planowania gospodarczego,
 • polityki kadrowej urzędu,
 • rolnictwa,
 • stanu cywilnego,
 • współpracy z innymi samorządami i z zagranicą,
 • promocji miasta,
 • obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej urzędu.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami,
 • Wydziałem Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego,
 • Biurem ds. Promocji i Komunikacji,
 • Inspektorem ds. Płac.

Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o.
 • Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

Najnowsze wiadomości