Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zastępca

Zastępca Burmistrza
Piotr Przemysław Nowakowski

Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,
sekretariat – pokój nr 12 A
tel. (24) 275-86-86
fax: (24) 275-86-33
p.nowakowski@um.sierpc.pl

Rodowity sierpczanin, absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Magister zarządzania gospodarczego o specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, a od 2015 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Sierpcu na stanowisku asystenta burmistrza.

Od listopada 2017 roku, po ustawowej likwidacji stanowisk doradców i asystentów w samorządach, pracownik administracji w Biurze ds. Promocji i Komunikacji.

Jest pasjonatem sportu oraz członkiem zarządu MKS Mazur Sierpc, a także miłośnikiem przyrody.

Do zastępcy burmistrza należą sprawy:

 • edukacji,
 • gospodarki komunalnej,
 • gospodarki mieszkaniowej,
 • informatyzacji,
 • kultury,
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • polityki społecznej,
 • porządku publicznego,
 • robót publicznych,
 • sportu,
 • zdrowia,
 • koordynacja działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zastępca burmistrza pełni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Oświaty i Kultury,
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych,
 • Strażą Miejską,
 • Wydziałem Inwestycji i Remontów,
 • Biurem Zamówień Publicznych.

W zakresie realizacji zadań miasta zastępca sprawuje nadzór nad:

 • szkołami podstawowymi,
 • przedszkolami miejskimi,
 • miejskimi placówkami kultury:
  • Centrum Kultury i Sztuki
  • Miejską Biblioteką Publiczną
  • Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Najnowsze wiadomości