Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej Sierpca IX kadencji

Na podstawie § 2 Postanowienia Nr 525/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I
z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Sierpca, zapraszam na I sesję Rady Miejskiej Sierpca IX kadencji w dniu
7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00
, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie Radnych (wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego)
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
 5. zgłaszanie kandydatur
 6. powołanie komisji skrutacyjnej
 7. przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej
 8. przeprowadzenie głosowania tajnego
 9. ogłoszenie wyników wyboru
 10. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 11. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dalszego prowadzenia sesji
  od Radnego Seniora.
 12. Podjęcie uchwały ws. określenia liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady.
 13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 14. zgłaszanie kandydatur
 15. przeprowadzenie głosowania
 16. ogłoszenie wyników wyboru
 17. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego/cych
 18. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta Sierpca.

9.Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Sierpca.

Z poważaniem

BURMISTRZ

/-/

Jarosław Perzyński

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.