Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na LXXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 22 listopada 2023 r. (środa) na godz. 07:30 LXXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
4. Zakończenie obrad.
Z poważaniem
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Zbigniew Długokęcki

Najnowsze wiadomości