Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na LXXXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 18 września 2023 r. (poniedziałek) na godz. 08:00 LXXXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie dziennego porządku obrad.

Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 680/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.

Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości