Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na XCVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) na godz. 07:30 XCVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.
 4. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata
  2024 – 2040.
 5. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rady Miejskiej Sierpca

Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.