Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ekran LED na budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Na budynku Naszego Urzędu został zamontowany ekran LED.

Ekran ma zapewnić alternatywny dostęp do informacji dotyczących wydarzeń w mieście, funkcjonowania jednostki oraz świadczonych usług również po godzinach pracy Urzędu. Ekran został zamontowany i sfinansowany w ramach zadania: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej – zakup kolorowego ekranu LED.”, dofinansowanego w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Budynek Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Najnowsze wiadomości