Przejdź do treści
Facebook Instagram

Informacja o uproszczonej ofercie zadania publicznego – MKS „Kasztelan” Sierpc

Dnia 14 lipca  2023 roku Miejski Klub Sportowy „Kasztelan” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonie letnie pod nazwą kultura i sport jako forma wyciągnięcia dziecka z zagrożeń uzależnieniami” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Uznając celowość realizacji w/w zadania podaję się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Sierpcu pod adresem: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11 a lub e-mailem na adres: k.szpakowska@um.sierpc.pl

Z treścią oferty można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych, pokój 29 w godz. 7.30-15.30.

Lidia Rymer
/-/
Z up. Burmistrza Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych

Najnowsze wiadomości