Przejdź do treści
Facebook Instagram

Nowy wygląd siedziby ROD im. M. Konopnickiej w Sierpcu

19 grudnia br. Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą oraz Skarbnikiem Miejskim, mieli okazję zobaczyć efekty kolejnych prac, które zostały wykonane na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza w Sierpcu.

Budynek siedziby ROD zyskał nowy wygląd! Została wyremontowana elewacja, wymieniony dach, który został przedłużony nad wejście do świetlicy oraz zostało wykonane nowe orynnowanie.
Teraz jest pięknie nie tylko w środku, ale i na zewnątrz! Spotkanie było także okazją do rozmowy o potrzebach działkowców i realizacji kolejnych inwestycji.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.