Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ogrzewania

Nabór wniosków: 01.08.2023 – 31.10.2023

Nazwa: Uchwała Nr 681/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła

Pula środków do rozdysponowania: 70.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 60% kosztów kwalifikowanych zadania


Szanowni Mieszkańcy,

01.08.2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany starego źródła ciepła na następujące nowe źródło ogrzewania:

 • podłączenie do sieci gazowej,
 • ogrzewanie gazowe (gaz płynny butlowy)
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompa ciepła,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty dysponujące tytułem prawnym do budynku lub lokalu położonego na terenie Gminy Miasto Sierpc, w którym zainstalowane jest nieekologiczne źródło ciepła opalane paliwami stałymi.

Kwota udzielonej dotacji wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

 • 4000 zł na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego lub zasilanego energią elektryczną wraz z kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku;
 • 5000 zł na zakup i montaż pomy ciepła;
 • 5000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z kosztami wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
 • 8000 na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, zasilanego energią elektryczną, pompy ciepła lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku dla małych wspólnot mieszkaniowych obsługujących do 2 do 4 samodzielnych lokali;
 • 15000 na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, zasilanego energią elektryczną, pompy ciepła lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku dla wspólnot mieszkaniowych obsługujących od 5 samodzielnych lokali.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • demontaż starego źródła ogrzewania;
 • zakup i montaż fabrycznie nowego źródła ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i czujnikiem czadu oraz kosztami wykonania lub modernizacji instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu;
 • zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny oraz urządzeń węzła cieplnego.

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • opracowanie dokumentacji technicznej;
 • zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku/lokalu (przenośnych);
 • refundacja wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacji;
 • zmiana ekologicznego ogrzewania na inny ekologiczny system grzewczy;
 • wykonanie zewnętrznej sieci gazowej;
 • wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej;
 • pokrycie kosztów systemów grzewczych w nowo wybudowanych obiektach.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zawarte są w Uchwale Nr 681/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pokój 29A lub telefonicznie 24 275 86 48

Załączniki

Najnowsze wiadomości