Przejdź do treści
Facebook Instagram

Porozumienie ws. remontu ul. Dworcowej w Sierpcu

6 listopada, w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, podpisano umowę na realizację remontu ul. Dworcowej. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 923 252 zł, z czego wkład finansowy poszczególnych instytucji to:
 • dotacja Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego to 2 953 950 zł,
 • dotacja Gminy Miasto Sierpc 984 651 zł,
 • środki Powiatu 984 651 zł.
Z ramienia Rady Miejskiej Sierpca w podpisaniu umowy uczestniczył Krzysztof Skrzyński, któremu dziękujemy za pomoc w rozmowach prowadzonych z organami zarządzającymi drogą. To ważna inwestycja w tej części miasta.Przebudowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przy dworcu kolejowym realizowana przez Starostwo wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji zostanie podniesiemy standard techniczny drogi, a przede wszystkim poprzez wykonanie nowej jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zatok postojowych kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.
Wykonawcą prac będzie Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.
Serdecznie dziękujemy za współpracę:
 • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
 • Staroście Sierpeckiemu Andrzejowi Cześnikowi,
 • Wicestaroście Sierpeckiemu Sławomirowi Olejniczakowi,
 • Przemysław Burzyński Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego,
 • Radnej Rady Powiatu Sierpeckiego Ewie Nowakowskiej,
 • Radnemu Rady Powiatu Sierpeckiego Paweł Pakieła,
 • Radnemu Rady Powiatu Sierpeckiego Wojeciechowi Rychterowi,
 • Radnemu Rady Miejskiej Krzysztof Skrzyński,
 • Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Arturowi Obrębskiemu,
 • Zarządowi Firmy wykonawczej: Państwu Annie i Piotrowi Górniakom.

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.