Przejdź do treści
Facebook Instagram

Trwa nabór ciągły do programów społecznych

Trwa nabór ciągły do programów społecznych.

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Dom Pomocy Społecznej Szczutowo prowadzi zapisy członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi do programu wsparcia całodobowego, którego realizacja rozpocznie się w 2024 r. W ramach programu zostanie zapewniona 14 dniowa, bezpłatna, całodobowa opieka przez personel domu pomocy społecznej.

Więcej informacji uzyskają Państwo w DPS w Szczutowie pod numerem telefonu: (24) 276 74 47.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2023”

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Informacje na temat Programu i uczestnictwa udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu pod nr telefonu (24) 275 46 44 wew. 29.

Najnowsze wiadomości