Przejdź do treści
Facebook Instagram

Trwa remont ul. Dworcowej

Rozpoczęły prace remontowe w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W – ul. Dworcowej.

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
  • nowa jezdnia,
  • ścieżka pieszo – rowerowa,
  • chodniki,
  • zatoki postojowe,
  • kanalizacja deszczowa,
  • oświetlenie uliczne,
  •  zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 923 252 zł.
Inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu, przy udziale finansowym:
  • 60% dotacja Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
  • 20 % – dotacja Gminy Miasto Sierpc,
  • 20% – środki Powiatu.
Przebudowa ul. Dworcowej ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie sierpeckim. Dziękujemy za owocną współpracę!

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.