Przejdź do treści
Facebook Instagram

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej

Najnowsze wiadomości

Najnowsze wpisy

zobacz wszystkie

Informacja

Dnia 2 lipca 2024 roku Klub Sportowy Taekyon z siedzibą w Sierpcu, ul. Rypińskiej 10, 09-200 Sierpc w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz przygotowawczo-kondycyjny” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.