Przejdź do treści
Facebook Instagram

Sekretarz

Sekretarz Miejski
Barbara Wojciechowska-Dobies

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Pokój nr 16
tel. (24) 275-86-28
sekretarz@um.sierpc.pl

Barbara Wojciechowska-Dobies jest z wykształcenia magistrem prawa (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania finansami i marketingu. W 2014 r. ukończyła kolejne studia podyplomowe – Akademia Liderów Samorządowych (Uniwersytet Warszawski).

W latach 1998-2009 pracowała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (w tym w latach 2002-2007 była kierownikiem działu marketingu i zamówień publicznych).

Od 2 lutego 2009 r. sprawuje funkcje Sekretarza Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Do kompetencji Sekretarza Miejskiego należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania urzędu,
 • kierowanie pracą Wydziału Organizacyjnego, nadzorowanie Biura Spraw Obywatelskich oraz pracy pracowników obsługi,
 • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 • zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi Rady Miejskiej i jej komisji,
 • koordynowanie działań w celu zapewnienia kompetentnej, sprawnej i profesjonalnej obsługi interesanta urzędu, nadzorowanie terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności kontrolnej z ramienia Urzędu,
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania archiwum zakładowego,
 • zapewnienie właściwych warunków pracy w urzędzie,
 • inicjowanie doskonalenia funkcjonowania urzędu,
 • sprawne administrowanie budynkiem urzędu .

Najnowsze wiadomości