Przejdź do treści
Facebook Instagram

Skarbnik

Skarbnik Miasta
Katarzyna Joniak

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, pokój 21
tel. (24) 275-86-37
skarbnik@um.sierpc.pl

Katarzyna Joniak została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca w dniu 26 września 2007 r. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków. Od 2 października 1989 r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sierpcu jako inspektor wydziału finansowego, a od 6 listopada 2007 r. sprawuje funkcję Skarbnika Miasta.

Do kompetencji Skarbnika należą w szczególności:

  • kontrasygnata wszystkich czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • organizacja i nadzór nad bieżącą obsługą finansową Miasta,
  • uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju Miasta w zakresie ich finansowania,
  • koordynacja i nadzór nad opracowaniem projektu budżetu Miasta, sporządzeniem sprawozdań finansowych i budżetowych oraz opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej,
  • nadzór nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta,
  • nadzór nad procesem obiegu dowodów księgowych,
  • nadzór nad sprawami dotyczącymi referatu podatkowego.

Skarbnik Miasta kieruje Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Najnowsze wiadomości