marzec 27, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Lidii, Ernesta
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Zaproszenie na Ogólnopolski Memoriał Szachowy

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 

 

 

ZŁOTA PASSA SIERPECKICH KICK BOXERÓW NADAL TRWA

 

Złota passa Sierpeckich Kick boxerów nadal trwa. Po turnieju w Dąbrowie Górniczej przyszedł czas na Puchar Polski w WKA kick boxing i Taekwondo ITF i WFMC, gdzie Sierpeccy wojownicy potwierdzili wysoką formę i wyciągnęli wnioski z poprzednich rywalizacji. Blisko 240 fighterów z 22 klubów z całego kraju wzięło udział w turnieju, który odbył się w minioną sobotę na hali sportowej w Świdnicy. Organizatorem zawodów był Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski. Walki odbywały się na ringu oraz dwóch matach. Zawodnicy reprezentujący Fitness Klub Step w Sierpcu rywalizowali w trzech formułach walki sportowej: semi-contact light contact, kick light. Pierwsza do walki wywołana została Kinga Bombała, która od razu rozegrała finał. Od początku pierwszej rundy Kinga konsekwentnie zdobywała punkty i wyraźnie kontrolowała przebieg walki. Skupienie i niezwykła determinacja Sierpeckiej zawodniczki pozwoliły jej na zakończenie pojedynku z 6 punktową przewagą, co w konsekwencji dało jaj najwyższe miejsce na podium. Kinga zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wagowej. Do kolejnego pojedynku przystąpił Jakub Zieliński, trafił on na bardzo doświadczonego i utytułowanego zawodnika z Pułtuska, który wygrał swoją kategorię wagową. Pojedynek zakończył się przegraną naszego reprezentanta. Na szczególe uznanie zasługuje fakt, iż pomimo miażdżącej przewagi swojego rywala Kuba dzielnie walczył, zdobywając tym cenne doświadczenie na macie i uznanie w oczach swojego przeciwnika. W konsekwencji nasz zawodnik zdobył brązowy medal. W kolejnej walce stoczonej w formule semi-contact Kuba zajął trzecie miejsce. Ostatnie i najcięższe boje stoczył Marek Figura, który podczas walki finałowej ze wspomnianym wcześniej zawodnikiem z Pułtuska przegrał po zaciętym i wyrównanym pojedynku zajmując drugie miejsce w kategorii light-contakt. Zdeklasował swoich rywali w kategorii light kick zdobywając pierwsze miejsce pokonując wszystkich przeciwników. Marek na obu turniejach stoczył w sumie 7 pojedynków, z których tylko jeden zakończył się na niekorzyść naszego mistrza. W ciągu 2 tygodni Sierpeccy kickbokserzy wystartowali w 2 turniejach zdobywając doświadczenie w walkach sportowych i wiele medali. Łącznie nasi zawodnicy stoczyli 16 pojedynków i zdobyli cztery złote, dwa srebrne i trzy brązowe medale. Po zakończeniu zawodów wszyscy jesteśmy zmęczeni, jednak mamy aspiracje na więcej. Rok temu kiedy powstawała sekcja kickbxingu w zawodach startował jeden zawodnik. Dziś jest już trójka wojowników i wciąż szkolą się następni chętni skrzyżować swe rękawice z najlepszymi.

W Fitness Klub Step w Sierpcu od września powstanie sekcja Taekwondo dla naszych najmłodszych wojowników, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportami walki. Nasza sekcja współpracuje z federacją WKA oddział w Płocku. Na zawody startowaliśmy jako Płock-Sierpc Team.

Wyjazd odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc i nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie burmistrza i sponsorów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu, AS-MAR Sierpc Technika Grzewcza i Sanitarna. Podziękowania dla: Fitness Klub Step za udostępniane bazy treningowej, Trenera Wojciecha Burdanowskiego za wsparcie techniczne, oraz za wielki wkład i pracę Trenera Pawła. 

 

Spotkanie z managerem Facebooka Sebastianem Szmigielskim

 

W czwartek, 23 marca w Centrum Kultury i Sztuki młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych miała okazję spotkać się z managerem Facebooka Panem Sebastianem Szmigielskim. W tej mini-konferencji udział wzięli także: Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta oraz jego Zastępca Pani Ewa Leszczyńska.

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu i miało na celu zaprezentowanie młodym ludziom możliwości rozsądnego korzystania z portalu społecznościowego, jakim jest Facebook. Pan Sebastian zaprezentował zasady bezpiecznego serfowania po Internecie oraz omawiał procedury związane z użytkowaniem Facebooka. Podkreślał, ze celem portalu jest zapewnienie użytkownikom możliwości dzielenia się informacjami oraz większej otwartości i lepszej komunikacji w skali globalnej. 

 

 

III Memoriał im. Tadeusza Wasińskiego w tenisie stołowym

 

W niedzielę, 19 marca na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu odbył się III Memoriał im. Tadeusza Wasińskiego w tenisie stołowym, zorganizowany przez Sierpecki Klub Abstynenta Przystań. W memoriale wzięli udział członkowie klubów abstynenckich z całej Polski oraz sympatycy zaprzyjaźnieni z sierpeckim klubem. Otwarcia zawodów dokonała Pani Ewa Leszczyńska- Zastępca Burmistrza Miasta, a na trybunach zasiedli Radni Miejscy Pani Barbara Wierzbicka i Pan Bogdan Bartnicki.

 

 

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na   29 marca 2017r. ( środa) na godz. 10:00

XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwały RM  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu miasta Sierpca.
 9. Uchwała RM ws aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu w 2017r.
 10. Uchwała RM ws przekazania skargi według właściwości.
 11. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 275/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
 12. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 276/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 13. Uchwała ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Żeromskiego.
 14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Traugutta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Wróblewskiego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 16. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
 17. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 18. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 19. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 20. Uchwała RM ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 21. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”.
 22. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
 23. Uchwała RM ws przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015r. w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
 24. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta na 2017r.
 25. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 26. Uchwała RM ws zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m. Sierpc za 2016 rok.
 28. Sprawy rożne.
 29. Komunikaty.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski

 

 

 

II NABÓR NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO