OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 285/XXXIV/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.

 

W dniach 9 – 12 maja Pan Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w warsztatach “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020. 

 

 

 

 

13 maja 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie z Lesławem Ćmikiewiczem - polskim piłkarzem i trenerem. 
W reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów (1970-1979). Dwukrotny medalista olimpijski: złoty z Monachium (1972) i srebrny z Montrealu (1976). Uczestniczył w Mistrzostwach Świata w RFN w 1974, gdzie reprezentacja Polski prowadzona przez Kazimierza Górskiego zdobyła trzecie miejsce.

Spotkanie poprowadził Pan Burmistrz Jarosław Perzyński, a po rozmowie był czas na wspólne zdjęcia i autografy. 

 

18449536_1351398158262195_8247958211576325380_o.jpg18451726_1351398201595524_7538839880827715193_o.jpg18489852_1351398041595540_3314020482141932655_o.jpg18491650_1351398728262138_6842161593199356940_o.jpg18518020_1351398094928868_6335627746927642163_o.jpg18558810_1351398191595525_8898952412256557533_o.jpg

 

 

 

 

 

Aktualnie realizowane inwestycje drogowe w Sierpcu to remonty ulic: Jana Matejki, Powstańców, Emilii Plater, Ułańskiej i Generała Kazimierza Pułaskiego.

 

Mieszkańcy, którzy chcą przystąpić do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Sierpc poprzez wymianę/ modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”
– polegającego na wymianie i instalacji kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych mogą składać wymagane dokumenty do siedziby Urzędu Miejskiego w Sierpcu, Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 34 do dnia 22 maja 2017 r. włącznie.

Aby móc przystąpić do projektu należy złożyć komplet dokumentów, tj.:

 1. Podpisaną umowę z gazownią na przyłączenie do sieci gazowej;
 2. Projekt budowlany, który powinien zawierać:
 • Plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną szafką gazową i instalacją gazową poza budynkiem;
 • Instalację gazową wewnątrz budynku z podanymi średnicami i zaznaczonymi przejściami przez ściany;
 • Moc kotła;
 • Informację o sposobie przygotowania ciepłej wody (kocioł przepływowy lub
  z zasobnikiem);
 • Projekt nie może zawierać nazw własnych producentów;
 • Projekt powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu kotła gazowego kondensacyjnego (instalacja gazowe, lokalizacja kotła, wkład kominowy, wentylacja pomieszczenia kotłowni);
 • Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podpisany przez osoby uprawnione do projektowania instalacji gazowych;
 • Przedmiar robót zwierający informację o zakresie projektu niezbędnego do wykonania montażu kotła kondensacyjnego wraz z podłączeniem do sieci gazowej oraz koszty nie związane z zakresem montażu koła gazowego np.: doprowadzenie gazu do kuchenki gazowej;
 • Kosztorys inwestorski.
 1. Certyfikat energetyczny/audyt energetyczny
 • Audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Audyt musi zawierać informację zamiany źródła ciepła spalającego węgiel na kocioł gazowy lub przyłącze do sieci ciepłowniczej (Audyt należy wykonać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego);

 

 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już od wielu lat jest jednym z ważniejszych punktów na mapie turystycznej nie tylko Mazowsza północno-zachodniego, ale całej Polski.Od ponad czterech dekad gromadzi i chroni ono artefakty związane z mazowiecką kulturą ludową. Począwszy od obiektów architektury wiejskiej, a skończywszy na przedmiotach codziennego użytku, w których zapisana została pamięć o dawnych czasach. Ekspozycje stałe i czasowe, imprezy plenerowe, działalność edukacyjna, sprawiły że bramy skansenu rokrocznie przekracza około 70 tysięcy turystów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy podjęte zostały kroki zmierzające do poszerzenia oferty o profesjonalne zaplecze rekreacyjno-kulturalne. W związku z tym wybudowano nowoczesny obiekt z hotelem, restauracjami, salami szkoleniowo-widowiskowymi. W części rekreacyjno-rozrywkowej znajduje się zespół basenów, jacuzzi, sauny, gabinety odnowy biologicznej, kręgielnia. Dzięki tej inwestycji powstało miejsce niepowtarzalne, o dużych walorach estetycznych, dydaktycznych, rozrywkowych, sprzyjające organizowaniu sympozjów, koncertów, konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wypoczynkowi. Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego. Operatorem zarządzającym nowoczesnym kompleksem,wyłonionym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zostało Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Urszula Tomaszewska, Izabela Wierzbicka.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne wybudowane w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zgłoszone zostało do VI edycji plebiscytu Top Inwestycje Komunalne 2017 Edycja Specjalna PPP i znalazło się w finałowej dziesiątce. Konkurs miał za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Nagrodzone zostały najlepsze przedsięwzięcia, które powstały we współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Z wytypowanych do finału 30 projektów Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP wyłoniła 10 najlepszych przedsięwzięć. Prestiżową nagrodę podczas uroczystej Gali zorganizowanej w trakcie IX Europejskiego Kongresu Gospodarczegow Katowicach (10-12 maja 2017 r.) odebrali Dyrektor Muzeum Jan Rzeszotarski oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Organizatorami szóstej edycji konkursu pod nazwą Top Inwestycje Komunalne 2017 byli Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz Portalsamorzadowy.pl.

Cieszymy się, że podjęte przez muzeum starania o przygotowanie profesjonalnego zaplecza wypoczynkowego spotykają się z przychylnością naszych gości, ale również znalazło uznanie u tak szacownego gremium konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017.

 

                        Anna Rzeszotarska

Kierownik działu administracji i inwestycji

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Centrum Kulturalno - Rekreacyjne.jpgJan Rzeszotarski Dyrektor Muzeum.jpgLaureaci VI edycji edycji plebiscytu Top Inwestycje Komunalne 2017.jpgnagroda.jpg