30 kwietnia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbył się finał III Konkursu Multimedialnego „Nauczanie Jana Pawła II do młodych”, którego inicjatorem i organizatorem jest pani Ewa Jancewicz. Temat tegorocznej edycji „Wartości, którymi żył i które propagował Jan Paweł II” wpisał się w cykl przygotowań do kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II  oraz nawiązywał do przeżywanego Roku Jana Pawła II w naszym mieście. Honorowy patronat nad konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Celem konkursu było zainteresowanie młodych ludzi nauczaniem Jana Pawła II, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Konkurs przebiegał dwuetapowo – na szczeblu szkolnym i powiatowym. W pierwszym etapie – w ramach lekcji religii – uczniowie zapoznali się z przesłaniem homilii i przemówień Jana Pawła II na temat takich wartości jak: życie, godność, szacunek, miłość, wspólnota, patriotyzm, rodzina, odpowiedzialność, wiara. Następnie młodzież pod kierunkiem nauczycieli religii i informatyki przygotowała prezentacje multimedialne. W tym etapie brali udział uczniowie z siedmiu gimnazjów i czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego. Zostało przygotowanych 57 prac. Do etapu powiatowego szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały 18 prac z następujących szkół: Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu, Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Jury, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji wspierających konkurs oraz organizatora, dokonało oceny prac multimedialnych. Wpływ na ocenę prac konkursowych miały następujące kryteria: zgodność treści z hasłem konkursu, poprawność merytoryczna zawartych treści, oryginalność pracy, stopień trudności użytych technik oraz estetyka wykonania, czytelność, przejrzystość, spójność, samodzielność i podanie bibliografii.

Laureatami konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:

- Damian Lewandowski z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika (uczeń pani Marzanny Jabłońskiej, pana Józefa Urbańskiego) – I miejsce

- Katarzyna Szymańska z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika (uczennica pani Marzanny Jabłońskiej) – II miejsce

- Michał Dołasiński z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika (uczeń pani Marzanny Jabłońskiej, pani Marty Turalskiej) – III miejsce.

Laureatami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

- Aneta Michalska z Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego (uczennica pani Katarzyny Moskal, pani Danuty Gąsiorowskiej) – I miejsce

- Kamil Mańkowski z Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego (uczeń pani Katarzyny Moskal) – II miejsce

- Emilia Kanigowska z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin (uczennica pani Anny Markowskiej) – III miejsce.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (cyfrowe aparaty fotograficzne z kartą pamięci, słuchawki, pamięć USB, książki) oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy finaliści – nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, opiekunowie – podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu. Nagrody zostały ufundowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Konkurs Multimedialny „Nauczanie Jana Pawła II do młodych” po raz kolejny spotkał się z życzliwym przyjęciem nauczycieli i uczniów, a tym samym doczeka się następnej edycji.

LO Sierpc