Szanowni Państwo,

W listopadowych wyborach ubiegłego roku – wyborcy dokonali dużych zmian we władzach samorządowych Sierpca. Postanowili złożyć odpowiedzialność za rozwój i funkcjonowanie naszego miasta - w młode ręce i młode serce - powierzając urząd Burmistrza panu Jarosławowi Perzyńskiemu. Postanowili również odmłodzić szeregi radnych.

Każda zmiana niesie ze sobą niepokój, ale również - rodzi nadzieję. Wierzę, że czas potwierdzi słuszność dokonanych wyborów. Pozwólcie Państwo, że z racji mojego wieku, jak i doświadczenia, w kilku słowach odniosę się  do przeszłości.

Tak jak nie możemy odciąć się od historii naszego kraju, tak nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy tworzyli historię naszej „małej ojczyzny”, którzy swą pracą zawodową i społeczną wpisali się w dzieje naszego miasta, brali udział w życiu lokalnej społeczności, oddali jej znaczącą część swojego życia.

Powinniśmy pamiętać o tym, że każdy kolejny rok kalendarzowy, kolejna powołana do życia  rada  miejska  pomnaża dorobek swych poprzedników.

Dlatego u progu 2015 roku chciałabym podziękować byłym burmistrzom odrodzonego samorządu, a szczególnie Panu Markowi Kośmidrowi, który sprawował tę funkcję  przez ostatnie 19 lat.

Dziękuję także radnym, dyrektorom szkół, dyrektorom jednostek samorządowych miasta, pracownikom urzędu, zarządom organizacji pozarządowych wypełniających zadania własne gmin.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy obecnego wizerunku naszego miasta.

Dziękuję panu burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu i obecnym radnym za dotychczasową współpracę.

Dziękując pragnę złożyć życzenia nam wszystkim abyśmy wykorzystując doświadczenie i dorobek  naszych poprzedników - otworzyli się na nowe wyzwania. Nie bójmy się nowych rozwiązań i sprawmy aby takie wartości jak doświadczenie, młodość i wzajemna współpraca trzymały się razem.