Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza drugi otwarty konkurs

ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2015 roku