O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza mieszkańców ulic:

Osiedlowa, Grota-Roweckiego, Słoneczna,

Piastowska od nr 1 do nr 72 po stronie parzystej i do nr 41 po stronie nieparzystej,

Fredry, Kasztanowa, Kopernika, Kochanowskiego, Kwiatowa, Parkowa, Braci Tułodzieckich,

Tysiąclecia, Świętokrzyska, Browarna, Przemysłowa

posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin na

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 4

 

Proponowany porządek zebrania:

1.  Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Osiedla Nr 4:

-  informacja o rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,

-  wybór Komisji Skrutacyjnej,

-  przeprowadzenie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.

2. Sprawy różne Osiedla.

Zebranie odbędzie się :

5 października  2015r.  o godz. 17:00 (poniedziałek), 

II termin o godz. 17:15  tego dnia,

w Centrum Kultury i Sztuki w  Sierpcu, ul. Piastowska 39.

 

Uwaga: Tożsamość głosującego sprawdzana będzie na podstawie dowodu osobistego  lub każdego innego dokumentu z fotografią (np. prawo jazdy, paszport).

Burmistrz  Miasta  Sierpc
/-/ JAROSŁAW PERZYŃSKI