W dniu 26 listopada br. w Centrum Kultury i Sztuki,  odbędzie się konkurs pn. Eco -  Moda – konkurs na wykonanie stroju z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych –

- od godz. 9:00  -kategoria: szkoły podstawowe

- od godz. 12:00 – kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki odpadów  pośród młodzieży  szkolnej. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie stroju wykonanego z materiałów ekologicznych czy surowców wtórnych. Prace konkursowe pokażą młodemu pokoleniu, że część odpadów przeznaczonych do wyrzucenia można w kreatywny sposób ponownie wykorzystać. Temat strojów jest dowolny. 

 

Regulamin konkursu