Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  zwołuję  na 19 lipca 2017r. ( środa) na godz. 7:45  XLII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Uchwała RM ws zmiany uchwały nr 337/XLI/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
  3. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta 2017.
  4. Zakończenie obrad.

 

 Z poważaniem

 /-/  Jerzy Stachurski

Przewodniczący Rady Miejskiej