W dniach 19 sierpnia i 16 września 2017 roku  Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza wszystkich swoich mieszkańców posiadających psy do wzięcia udziału w akcji bezpłatnego chipowania.

Akcja będzie prowadzona  przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Płocku w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok  2017” (Uchwała Nr 305/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r.). Aby skorzystać z bezpłatnego chipowania swojego psa należy zgłosić się ze swoim pupilem w podanych powyżej terminach przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39 w godzinach od 11:00 do 17:00. Akcja będzie trwała do wyczerpania chipów (200 sztuk) przeznaczonych na ten cel.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL!

Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, to obecnie jeden
z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania ich bezdomności. Pozwala na łatwe ustalenie właściciela w przypadku, gdy zwierzak się zagubi. Dzięki temu zachipowane zwierzę nie zostanie umieszczone w schronisku, a więc uchronimy je przed stresem związanym z pobytem w takim miejscu oraz rozłąką z właścicielem. Chip utrudnia również kradzież oraz sprzedaż kradzionych zwierząt, szczególnie rasowych.