Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest miło poinformować, że pod koniec sierpnia Gmina Miasto Sierpc podpisała z Fundacją Narodowy Badminton umowę o współpracy w zakresie realizacji Programu "Shuttle Time".

W ramach tego projektu przewiduje się: szkolenia nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, organizację turniejów, dystrybucję do szkół sprzętu sportowego tzw. setów sprzętowych, udział w Narodowych Dniach Badmintona na PGE Stadion Narodowy.

Pan Burmistrz przekazuje serdeczne podziękowania Panu Januszowi Jezierskiemu za zaangażowanie na rzecz realizacji tego projektu!