W MIEŚCIE SIERPC Z PODZIAŁEM NA DROGI ZE WZGLĘDU NA ICH KATEGORIĘ

 

Droga Krajowa Nr 10 - ul. Kościuszki

Zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w warszawie Rejon w Płocku
z siedzibą w Ślepkowi Szlacheckim Gm. Radzanowo, Baza Materiałowa Nr 2 w Sierpcu.

Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Koordynator na dyżurze: tel. (0-24) 275-78-66, kom. 694-472-070

 

Drogi wojewódzkie na terenie miasta Sierpca będące w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock
z siedzibą w Gostyninie

 • Płocka
 • Piastowska
 • Kard. Wyszyńskiego
 • Jana Kilińskiego
 • 11-go Listopada
 • Rypińska

Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Tomasz Dąbrowski - tel. (24) 235-51-00 kom. 608-335-036

 

Drogi wojewódzkie na terenie miasta Sierpca będące w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Ciechanowie

 • Bartosza Głowackiego

Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Krzysztof Jasiński - tel. (0-23) 657-45-90 kom. 608-339-596

 

Drogi powiatowe na terenie miasta Sierpca będące w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ul. Kościuszki 1a

 • Walerego Wróblewskiego
 • Wojska Polskiego
 • Stefana Żeromskiego
 • Konstytucji 3go Maja
 • Stanisława Staszica za przejazdem PKP (w ciągu ul. Dworcowej)
 • Dworcowa
 • Romualda Traugutta
 • Świętokrzyska

Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Adam Kurta - tel. (0-24) 275-77-80 kom. 509-581-379

Pan Zbigniew Rzadkiewicz - tel. (0-24) 275-77-80

Pan - Artur Obremski – tel. (0-24) 275-77-80

 

Drogi gminne (pozostałe niewymienione wyżej) będące w zarządzie Gminy Miasto Sierpc.

Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Jarosław Krydziński – Komendant Straży Miejskiej - tel (0-24) 275 20 66 kom. 506-156-578

 

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta Sierpca zajmuje się

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SP. Z O.O., UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC