W dniu 6 września 2017 r. Gmina Miasto Sierpc zakończyła inwestycję dofinansowaną w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowano cztery poniższe zadania, tj.:

  • Budowa placów zabaw – ul. Jagiełły w Sierpcu, dz. ewid. 899/6
  • Budowa placów zabaw – ul. Paderewskiego w Sierpcu, dz. ewid. 3937/3
  • Budowa placów zabaw – ul. Chrobrego w Sierpcu, dz. ewid. 4014
  • Budowa placów zabaw – ul. Jana Pawła w Sierpcu, dz. ewid. 3967/4

Łączna kwota przyznanego Gminie Miasto Sierpc dofinansowania wyniosła:  167.652,00 zł.

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.