LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 1

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 2

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 3

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 4